Prenájom / Obchodné priestory /

Základné údaje
Typ vlastníctva
Celková plocha m2
Poschodie -
Úver nie
Cena
Cena
Kontakt
Lokalita Žilinský / Čadca
Adresa
Podrobnosti
Nehnuteľnosti popis: k.ú. Čadca LV 6581 stavba – sklad č.s. 2901 na KNC 309/8 KNC 309/8 - zastavané plochy a nádvoria - m2: 3442 v 1/1 KNC 309/48- zastavané plochy a nádvoria - m2: 704 v 1/1 prístupové komunikácie: LV 11687 KNC 309/20- zastavané plochy a nádvoria - m2: 643 v 1/9 LV 11716 KNC 309/49- zastavané plochy a nádvoria - m2: 942 v 1/2 LV 11689 KNC 309/55- zastavané plochy a nádvoria - m2: 273 v 1/5 LV 11688 KNC 309/50- zastavané plochy a nádvoria - m2: 666 v 1/4 Ponuku tvorí : výrobná (skladovacia) hala v priemyselnom areáli bývalý PRATEX (SLOVENA ČADCA) s prístupom z hlavnej cesty. Plochy: Zastavaná plocha: m2: 3442 Podlahová plocha: m2: 4698 A. prízemie: m2: 3197 B. Poschodie m2: 1501 - rok výstavby: 1984 - rozmery haly: 72,95 * 43,80 m, výška: jednopodlažná časť 8m, dvojpodlažná časť 5,5 m - sa nachádza v priemyselnom parku – bývalý areál PRATEX Čadca priamo oproti vjazdu z ulice A. Hlinku. - pohodlný vjazd kamiónovou dopravou - má vlastnú nakladaciu rampu resp. viacero nakladacích rámp po každej strane budovy - je napojená na všetky inžinierske siete: - horné podlažie má k dispozícií 2x nákladné výťahy. - cca 20 parkovacích miest - objekt je schopný okamžitého užívania, Budova a pozemku pod ňou, ako aj priľahlý pozemok je vo výlučnom vlastníctva 1/1. K prístupovým komunikáciám je spoločnosť podielovým spoluvlastníkom. Kúrenie – doteraz sa využívalo napojenie na centrálne vykurovanie v rámci areálu, toto je v súčasnosti pre nehospodárnosť odpojené a výrobné priestory nie sú vykurované, avšak k budove je dovedená vlastná plynová prípojka (stredotlak).. Sociálne zariadenia boli zrekonštruované v roku 2008 a tieto sa dajú vykurovať samostatnými plynovými kotlami pre každé jedno podlažie. Elektrická prípojka – novovybudovaná v roku 2008 - SSE – priame napojenie Vodovodná prípojka – vlastná Predaj/kúpna cena: spolu: €: 500 000 € Nájom: €: 20.-€/m2 ročne Vlastník: AGROFOND, s.r.o. 024 01 Kysucké Nové Mesto, Belanského 1345 IČO: 36 422 096, IČ DPH: SK 2021879018 Register: Okresný súd Žilina, Oddiel Sro, vl. č. 15361/L Kontakt: JUDr. Milan Chovanec, chovanec@ak-chovanec.sk , +421 41/ 4213707, 4220313, +421 (0) 907 815505 Kontakt na obhliadku: Ján Poláček 0905 799 699