Kontaktné informácie

REALITY LAURIN a.s.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

  • sídlo spoločnosti
- Belanského 2725, 024 01  Kysucké Nové Mesto
- IČO: 36369616
- IČ DPH: SK2020132708
- bankové spojenie: Volksbank Slovensko, č.ú.: 4260121800/3100
- zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Žilina, oddiel:  Sa,   Vložka číslo: 10150/L
- Telefón:        +421 41 56 400 96
- Fax:              +421 41 56 400 97
  • prevádzka spoločnosti
- Jánošíkova 264, 010 01  Žilina

VEDENIE SPOLOČNOSTI:
  • Štefan Školník, predseda predstavenstva a.s.
- Telefón:       +421 41 56 400 96
- e-mail:         skolnik@stavmech.sk

  • Alena Chovancová, podpredseda predstavenstva a.s.
  • Ing. Alojz Kuriak, člen predstavenstva a.s.
- Telefón:       +421 41 56 400 96
- e-mail:          kuriak@realitylaurin.sk

  • správca nehnuteľností: Mojmír Kalužník
-Telefón:  0905 389 584